Display: visual, text

Centrum evropského projektování Centrum evropského projektování [elektronický zdroj] : CEP

cep-rra.cz [current version]

Regionální rozvojová agentura podporující hospodářský, sociální a kulturní rozvoj Královehradeckého kraje. Obsahuje informace o financování z operačních programů nebo strategii a program rozvoje KHK

Publisher: Centrum evropského projektování

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

svkhk.cz [current version]

Informace o knihovně (struktura knihovny, výroční zprávy, projekty), metodika pro knihovny z oblasti informační výchovy, seznam knihoven v regionu. Součástí je informační zpravodaj Občasník X vycházející 3x ročně od roku 2007

Publisher: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje

unas.svkhk.cz [current version]

Aktuality a události z českého knihovnictví nejen v rámci Královehradeckého kraje. Plné texty dostupné od roku 1999.

Publisher: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

1