Display: visual, text

Společnost mladých agrárníků České republiky

www.smacr.cz [current version]

Stránky dobrovolného nepolitického sdružení, které vytváří a prosazuje podmínky pro rozvoj a propagaci venkova a moderního zemědělského podnikání mladých lidí. Informace o sdružení a aktuálním dění, součástí časopis Venkov.

Publisher: Společnost mladých agrárníků ČR

1