Display: visual, text

Konference asfaltové vozovky : AV'...

www.asfaltove-vozovky.cz [current version]

Stránky konference určené odborné silnišářské veřejnosti. Tematicky se konference zaměřuje na strategie v oblasti asfaltových vozovek, nové práce v oblasti výzkumu, zkoušení a provádění asfaltových vozovek. Součástí program, informace o pořadateli, archiv.

Publisher: Sdružení pro výstavbu silnic Praha

Melies s.r.o. : fotky firmy Melies

galerie.melies.cz [current version]

Fotogalerie silnic, cest, dopravních uzlů a dopravních prostředků především z prostředí hlavního města Prahy nebo jeho okolí.

Publisher: Melies

Politika jakosti pozemních komunikací

www.pjpk.cz [current version]

Stránky obsahují vydané předpisy, nařízení a metodické pokyny Ministerstva dopravy ČR.

Publisher: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Licence: CC BY-SA 4.0

Sdružení pro výstavbu silnic Praha

sdruzeni-silnice.cz [current version]

Informace o sdružení, Konferenci asfaltové vozovky a odborných akcích. Součástí zpravodaj Silnice mosty.

Publisher: Sdružení pro výstavbu silnic Praha

1