Display: visual, text

Centrum orální historie : Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

www.coh.usd.cas.cz [current version]

Stránky informují o instituci a její činnosti. Obsahují také seznam sbírek rozhovorů.

Publisher: Akademie věd ČR. Ústav pro soudobé dějiny

Historický ústav AV ČR, v. v. i.

www.hiu.cas.cz [current version]

Stránky Historického ústavu Akademie věd ČR. Informace o ústavu a jeho činnosti, aktuality a výzkum. Součástí jsou také informace o časopisech vydávaných ústavem.

Publisher: Akademie věd ČR. Historický ústav

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy : prameny, země, kultura

www.phil.muni.cz/dsebrno/ [current version]

Stránky výzkumného střediska zkoumajícího kořeny středoevropské historické a kulturní identity. Aktuality, pozvánky na konference, přehled vydaných publikací a řešených projektů.

Publisher: Masarykova univerzita. Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy

1