Display: visual, text

Severočeské muzeum v Liberci

www.muzeumlb.cz [current version]

Informace o muzeu, expozicích, sbírkách, službách a dalším. Součástí Čtvrtletník Severočeského muzea v Liberci.

Publisher: Severočeské muzeum v Liberci

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze

www.upm.cz [current version]

Historie, aktuality, vědecká a odborná činnosti, výroční zprávy, sbírky a služby Uměleckoprůmyslového muzea v Praze

Publisher: Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze

1