Display: visual, text

Česká národní skupina mezinárodní federace hudebního průmyslu

www.ifpicr.cz [current version]

Stránky informují o aktivitách proti nelegálnímu rozšiřování hudebních děl ať již v rámci hmotné či elektronické podoby. Součástí statistiky.

Publisher: Mezinárodní federace hudebního průmyslu. Národní skupina ČR

1