Display: visual, text

Podlipanské muzeum v Českém Brodě

www.podlipanskemuzeum.cz [current version]

Muzeum vystavuje sbírky z oblasti husitství ve Středních Čechách, archeologických nálezů ze slovanských hradišť a antické starožitnosti. Stránky obsahují základní informace o muzeu a jeho expozicích a také přehled pořádaných akcí.

Publisher: Regionální muzeum v Kolíně

1