Display: visual, text

Arts Lexikon : on-line výkladový slovník arts managementu a arts marketingu

artslexikon.cz [current version]

Stránky projektu online výkladového slovníku zaměřeného na odbornou terminologii z managementu umění a marketingu v oblasti umění, kultury a kulturního dědictví, ale i souvisejících oblastí.

Publisher: Heřmanová, Eva

Licence: CC BY-SA 3.0
1