Display: visual, text

Rovné příležitosti do firem

zpravodaj.feminismus.cz [current version]

Zpravodaj sledující problematiku dodržování rovných příležitostí mužů a žen na pracovním trhu. Vedle genderové roviny je problém analyzován i z etnického hlediska

Publisher: Gender Studies

1