Display: visual, text

Klub Za starou Prahu

www.zastarouprahu.cz [current version]

Stránky občanského sdružení zabývajícího se ochranou architektonických památek v Praze. Obsahují aktuality z oblasti ochrany památek, kauzy a věstník sdružení.

Publisher: Klub Za starou Prahu

Petice za záchranu Karlova mostu

www.zachrante-karluv-most.cz [current version]

Stránky petice, která se vyjadřuje k závažným nedostatkům při opravě Karlova mostu. Obsahují text petice, zprávy z médií a dokumenty vztahující se k této opravě.

Publisher: Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR

Zachraňte lázně Kyselka : boj za záchranu Mattoniho lázní Kyselka

www.zachrante-lazne-kyselka.cz [current version]

Stránky iniciativy zaměřené na záchrany kulturní památky lázně Kyselka. Informace o iniciativě a objektu lázní. Součástí je také petice na podporu záchrany této památky, fotografie a aktuality.

Publisher: Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR

1