Display: visual, text

Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU

knihovna.fss.muni.cz [current version]

Informace o knihovně, její historii, poskytovaných službách, studovnách a aktuálním dění. Stránky knihovny byly v roce 2009 oceněny laickou veřejností cenou Biblioweb.

Publisher: Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Ústřední knihovna

1