Display: visual, text

Společenská odpovědnost firem : nový faktor firemní konkurenceschopnosti

csr-online.cz [current version]

Stránky věnované konceptu Společenské odpovědnosti firem (CSR). Formou deníku na příkladu konkrétní firmy zprostředkovávají zkušenosti z implementace CSR do firemní praxe. Obsahují mimo jiné online příručku Průvodce CSR, praktické rady a tipy, databázi dobrých příkladů z praxe a online poradnu

Publisher: Business leaders forum

1