Display: visual, text

Ekodům

www.sdruzeni-ekodum.cz [current version]

Stránky spolku, který se zabývá se navrhováním ekologicky šetrných staveb, nízkoenergetických či pasivních domů. Součástí organizační informace, informace o stavbách, architektech, seminářích.

Publisher: Občanské sdružení Ekodům

1