Display: visual, text

Český statistický úřad

czso.cz [current version]

Portál Českého statistického úřadu. Poskytuje informace o státní ekonomice, pohybu osob, vědě a výzkumu, společnosti. Součástí jsou informace o organizaci úřadu a nabízených službách, databáze, registry, klasifikace.

Publisher: Český statistický úřad

1