Webarchiv uchovává český web


Pro první seznámení s webarchivem pokračujte zde


Celoplošné sklizně

Celoplošná sklizeň je zaměřena na archivaci všech webových stránek zveřejněných na *.cz doméně. Jejich kompletní seznam má Webarchiv k dispozici díky podpoře sdružení CZ.NIC. Celoplošná sklizeň je prováděna zpravidla jednou až dvakrát ročně a takto archivované stránky jsou z důvodu prostorových kapacit sklízeny na nižší úroveň než sklizně výběrové a tematické. Cílem celoplošných sklizní je zachycení obrazu českého internetu v daném čase. Tento přístup představuje archivaci co největšího počtu webových zdrojů na základě parametrů definovaných v aplikovaném SW, tedy vyžadující minimum další intelektuální práce.

Ostatní aspekty (formát, přístup, počet souborů) jsou volitelné, záleží na technickém vybavení a dalších možnostech.

Celoplošné sklízení umožňuje partnerství se sdružením CZ.NIC. Sdružení poskytuje Webarchivu seznam registrovaných domén pro celoplošné sklizně české národní domény .cz.
CZ.NIC logo