Zobrazení: vizuální, textové

ATeam

ateam.zcu.cz [aktuální verze]

ATeam při Fakultě strojní ZČU v Plzni provádí výzkum a nabízí činnosti pro průmyslovou sféru v oblasti materiálového inženýrství. Součástí plné texty odborných článků a příspěvků na konferencích.

Vydavatel: Západočeská univerzita. Katedra materiálu a strojírenské metalurgie

1