Zobrazení: vizuální, textové

Journal of FASD

www.jfasd.org [aktuální verze]

Odborný recenzovaný časopis se zacílením na nové znalosti, poznatky a řešení v oblasti poruch, které jsou nejčastější příčinou vývojových opoždění a poškození mozku u novorozenců

Vydavatel: Czech society for FASD studies

1