Zobrazení: vizuální, textové

Spotřebitelský úděl

spotrebitelskyudel.finance.atlas.cz [aktuální verze]

Jedná se o stránky projektu společnosti Člověk v tísni, jehož cílem je upozornit na problém předluženosti občanů s nízkými příjmy

Vydavatel: Člověk v tísni

1