Zobrazení: vizuální, textové

Internetová jazyková příručka

prirucka.ujc.cas.cz [aktuální verze]

Internetová příručka nabízí ucelený přehled základních jazykových jevů českého jazyka

Vydavatel: Akademie věd ČR. Ústav pro jazyk český

Jazyková poradna ÚJČ AV ČR: FAQ

www.ujc.cas.cz/poradna/ [aktuální verze]

Přehled najčastěji kladených dotazů v rámci jazykové poradny Ústavu pro jazyk český

Vydavatel: Akademie věd ČR. Ústav pro jazyk český

1