Zobrazení: vizuální, textové

Užij si svá práva.cz

uzijsisoukromi.cz [aktuální verze]

Stránky obsahují informace o skrytých nástrahách a nebezpečí porušování lidských práv, zejména práva na ochranu soukromí v digitálním prostředí. Zmíněny jsou především sociální sítě, veřejné kamerové systémy a další oblasti

Vydavatel: Iuridicum Remedium

1