Zobrazení: vizuální, textové

Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska

pruvodce.geol.morava.sci.muni.cz [aktuální verze]

Petrologický popis lokalit Moravy a Slezska určený pro zájemce o geologii při získávání informací o lokalitách

Vydavatel: Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta. Ústav geologických věd

Multimediální mineralogicko - petrografický exkurzní průvodce po území Čech

pruvodce.geol.cechy.sci.muni.cz [aktuální verze]

Petrologický popis lokalit na území Čech určený především studentům geologie, kterým usnadní získávání praktických zkušeností v terénu.

Vydavatel: Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta. Ústav geologických věd

1