Zobrazení: vizuální, textové

BiblioHelp : léčba knihou

www.bibliohelp.cz [aktuální verze]

Biblioterapeutický průvodce s anotacemi knih, které mohou pomoci při řešení konkrétních problematických životních situacích

Vydavatel: Masarykova univerzita. Kabinet informačních studií a knihovnictví

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ
1