Zobrazení: vizuální, textové

Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny : psychologické výzkumné pracoviště Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

ivdmr.fss.muni.cz [aktuální verze]

Výzkumné pracoviště se zaměřuje na dlouhodobý výzkum dětí a jejich rodin, a to zejména na oblasti vývoje osobnostní struktury a dynamiky, zdravotní, osobnostní a sociální rizika vývoje, prevence a intervence, vztahu k sobě a k druhým, osobní, sociální a občanské identity

Vydavatel: Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny

Liga otevřených mužů

ilom.cz [aktuální verze]

Informace o aktivitách Ligy otevřených mužů, která propaguje těsnější zapojení otců do výchovy dětí a rodinného života

Vydavatel: Liga otevřených mužů

1