Zobrazení: vizuální, textové

Pomoc slepým uživatelům : přístupnost webových stránek, asistivní technologie pro handicapované uživatele

poslepu.blogspot.com [aktuální verze]

Blog POSLEPU se věnuje přístupnosti webů ve vztahu ke speciálnímu software a hardware pro handicapované uživatele, zejména pro uživatele s těžkým postižením zraku

Vydavatel: Pavlíček, Radek

1