Zobrazení: vizuální, textové

Strana zelených

zeleni.cz [aktuální verze]

Ekologicky zaměřená politická strana soustřeďující se především na ochranu životního prostředí, globální spoluzodpovědnost a sociálně orientované tržní hospodářství

Vydavatel: Strana zelených

1