Zobrazení: vizuální, textové

Persona gravettienu

tvarpraveku.wz.cz [aktuální verze]

Stránky se zabývají zkoumáním Jungovi teorie persony (adaptačního systému jedince) aplikované na starodávnou lidskou kulturu gravettienu (období paleolitu). Adaptační systém je zde zkoumán především s ohledem na zvyky, obyčeje a odívání této kultury. Text je doprovázen ilustracemi

Vydavatel: Balák, Libor

1