Zobrazení: vizuální, textové

Z39.50 Implementors Group - Czechia

old.stk.cz/ZIG/ [aktuální verze]

Stránky skupiny Z39.50 Implementors Group ZIG-CZ, jejímž cílem je urychlit rozvoj využívání protokolu Z39.50 v českých knihovnách. Součástí materiály z konference ZIG-CZ 2002.

Vydavatel: Národní technická knihovna

1