Zobrazení: vizuální, textové

Tranzit.cz

cz.tranzit.org/cz [aktuální verze]

Stránky české sekce mezinárodní sítě organizací věnující se uměleckým projektům, koncipování kritické platformy, přednášek, diskusí, dále publikační činnosti, výzkumu a vzdělávání, přehodnocování současných dějin i historické zkušenosti východní Evropy. Zahrnují údaje o instituci, akcích a projektech.

Vydavatel: Tranzit.cz

Licence: CC BY-NC-SA 4.0
1