Zobrazení: vizuální, textové

Chorea Historica : soubor historického tance

choreahistorica.cz [aktuální verze]

Soubor Chorea Historica se věnuje choreografii a tancům pozdního středověku, rané i pozdní renesance a baroka

Vydavatel: Chorea Historica

1