Zobrazení: vizuální, textové

Botanický ústav AV ČR, v.v.i.

www.ibot.cas.cz [aktuální verze]

Stránky vědecká instituce zabývající se výzkumem vegetace na úrovni organismů, populací, společenstev a ekosystémů. Součástí jsou informace o Průhonickém parku a fotogalerie

Vydavatel: Akademie věd ČR. Botanický ústav

1