Zobrazení: vizuální, textové

Bezdomovci

bezdomovci.estranky.cz [aktuální verze]

Web zabývající se problematikou bezdomovectví, sociální prevence a pomoci lidem v nouzi. Odborné příspěvky, příběhy lidí, zpravodajství o sociální problematice

Vydavatel: Vokoun, Tomáš

Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

ey2010.cz [aktuální verze]

Informační kampaň, jejímž cílem je upozornit na problém chudoby a sociálního vyloučení v České republice. Součástí stránek informace o jednotlivých tematicky zaměřených akcích týkajících se nezaměstnanosti, předlužení, vzdělávání osob ze znevýhodňujícího prostředí apod.

Vydavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí

1