Zobrazení: vizuální, textové

Constraint satisfaction optimisation research group

kti.mff.cuni.cz/~bartak/clp/ [aktuální verze]

Stránky výzkumné skupiny, která se zabývá základním a aplikovaným výzkumem v oblasti zvýšení efektivnosti optimalizace při řešení problémů za pomoci logického programování s omezujícími podmínkami (constraint logic programing) a metodiky vyvozování znalostí (knowledge reasoning). Články a aktuality z oboru, výzkumné projekty, vědečtí pracovníci

Vydavatel: Constraint & logic programming research group

Licence: CC BY-NC 3.0 CZ

Interactive Prolog guide

ktiml.mff.cuni.cz/~bartak/prolog.old/ [aktuální verze]

Interaktivní příručka k programovacímu jazyku Prolog určená pro začátečníky. Jedná se o první verzi příručky

Vydavatel: Barták, Roman

Licence: CC BY-NC 3.0 CZ
1