Zobrazení: vizuální, textové

Martin Pecina

martin.typomil.com [aktuální verze]

Webové portfolio typografa a knižního grafika Martina Peciny je provozováno v rámci projektu Typomil, kde se dále nachází i jeho blog Typofilos. Publikované odborné texty, informace o symposiích a workshopech

Vydavatel: Pecina, Martin

1