Zobrazení: vizuální, textové

CzechInvest : agentura pro podporu podnikání a investic

www.czechinvest.org [aktuální verze]

Informace o možnostech podpory pro malé a střední podniky, tuzemských a evropských dotačních programech, poradenství k projektům, podpora subdodavatelů a pomoc při realizaci investičních projektů včetně zprostředkování státní investiční podpory

Vydavatel: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

1