Zobrazení: vizuální, textové

Center for economic research and graduate education - Economics institute

cerge-ei.cz [aktuální verze]

Informace o studiu, výuce a výzkumu ekonomie na CERGE-EI, což je společné pracoviště Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR

Vydavatel: Akademie věd ČR. Národohospodářský ústav. Univerzita Karlova. CERGE

Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.

www.ei.cas.cz [aktuální verze]

NHÚ se zabývá vědeckým výzkumem ekonomické teorie na makro- i mikroúrovni, veřejnými financemi, ekonometrií, ekonomickou integrací, ekonomií práce, strukturou a organizací trhů, mezinárodním obchodem, mezinárodními financemi, ekonomikou životního prostředí, ekonomikou zdravotnictví, experimentální ekonomikou, tranzitivní ekonomikou a dalšími oblastmi, jež souvisejí s přechodem k tržní ekonomice a vstupem do EU. Jeho činnost se postupně integrovala s činností Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy (CERGE) a tato spolupráce vyústila v založení společného pracoviště CERGE-EI

Vydavatel: Akademie věd ČR. Národohospodářský ústav. Univerzita Karlova. CERGE

1