Zobrazení: vizuální, textové

Krasec : krajská síť environmentálních center v jižních Čechách

krasec.cz [aktuální verze]

Webové stránky zaměřené na téma ochrany životního prostředí, ekologická výchova a poradenství. Obsahuje informace o struktuře sdružení, součástí zdroje je časopis Krasec

Vydavatel: Krasec – krajská síť environmentálních center v jižních Čechách

1