Zobrazení: vizuální, textové

Česká baseballová asociace : informace o Baseballu v České republice a ve světě

baseball.cz [aktuální verze]

Stránky asociace, jejímž cílem je rozvoj baseballu v České republice. Součástí stránek je zpravodaj, legislativa baseballu, bohatá fotogalerie a další

Vydavatel: Česká baseballová asociace

1