Zobrazení: vizuální, textové

Česká společnost klinické biochemie

www.cskb.cz [aktuální verze]

Informace z oboru biochemie a laboratorní medicíny, zahrnuje přehled odborných akcí, vzdělávacích kursů, platné legislativy apod.

Vydavatel: Česká společnost klinické biochemie

Klinická biochemie a metabolismus

www.cskb.cz/cskb.php?pg=casopisy--kbm [aktuální verze]

Časopis České společnosti klinické biochemie a Společnosti lékařské genetiky zaměřený na problematiku klinické biochemie, patofyziologie, patobiochemie, nutriční podpory a nukleární medicíny.

Vydavatel: Česká společnost klinické biochemie

1