Zobrazení: vizuální, textové

Antikomplex

antikomplex.cz/cs/ [aktuální verze]

Hnutí hlásící se k ideji otevřené společnosti. Informace o soužití čs. národa s německou menšinou s důrazem na odsun sudetských Němců po 2. sv. válce

Vydavatel: Antikomplex

Válečné muzeum Sudety

www.jmsieber.cz/muzeum/ [aktuální verze]

Zdroj obsahuje rozsáhlou kolekci fotografii s převážně vojenskou tématikou z období 1939-1945 z prostředí českých Sudet

Vydavatel: Válečné muzeum Sudety

1