Zobrazení: vizuální, textové

Laboratoř geoinformatiky UJEP

www.geolab.cz [aktuální verze]

Laboratoř je zaměřená na problematiku využití geoinformačních technologií. Na stránkách jsou k dispozici zajímavé odkazy na aktivity laboratoře

Vydavatel: Univerzita J. E. Purkyně. Laboratoř geoinformatiky

1