Zobrazení: vizuální, textové

Mobilstory.cz : používáme mobil bezpečně

www.mobilstory.cz [aktuální verze]

Informace o mobilních telefonech, bezpečném internetu a mobilní etiketě. Součástí rady pro rodiče a slovníček pojmů.

Vydavatel: Národní centrum bezpečnějšího internetu

Národní centrum bezpečnějšího internetu : NCBI

www.ncbi.cz [aktuální verze]

Stránky centra, které provádí osvětu a podporuje bezpečnější užívání online technologií a vzdělávání v této oblasti. Informace o centru, projektech, součástí odborná knihovna.

Vydavatel: Národní centrum bezpečnějšího internetu

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ
1