Zobrazení: vizuální, textové

Ošetřovatelství a porodní asistence : recenzovaný vědecký časopis

periodika.osu.cz/osetrovatelstviaporodniasistence/ [aktuální verze]

Odborný časopis obsahující příspěvky zaměřené na teorii i praxi ošetřovatelství a porodní asistenci doplněné anglickým abstraktem.

Vydavatel: Ostravská univerzita. Lékařská fakulta

1