Zobrazení: vizuální, textové

Archiv vítězných prací SOČ

soc.nidm.cz/archiv/ [aktuální verze]

Webový archiv obsahující vítězné odborné práce studentů projektu Středoškolská odborná činnost

Vydavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní institut dětí a mládeže

1