Zobrazení: vizuální, textové

Klinická farmakologie a farmacie

klinickafarmakologie.cz [aktuální verze]

Recenzovaný neimpaktovaný časopis obsahující kazuistiky, zprávy ze sjezdů, varia určené nejen farmakologům. Součástí článků anglické abstrakty. Plné texty dostupné od roku 2003.

Vydavatel: Solen

1