Zobrazení: vizuální, textové

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR : SONS ČR

www.sons.cz [aktuální verze]

Praktické podpůrné informace pro život nevidomých i vhled do problematiky zrakového postižení

Vydavatel: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

1