Zobrazení: vizuální, textové

Právnická fakulta

www.law.muni.cz [aktuální verze]

Informace o Právnické fakultě Masarykovy univerzity: historie, organizační struktura, formy studia, zaměstnanci, studenti, soupis publikační činnosti, informace o grantech a realizovaného výzkumu

Vydavatel: Masarykova univerzita. Právnická fakulta

1