Zobrazení: vizuální, textové

Astro nukl fyzika

astronuklfyzika.cz [aktuální verze]

Příspěvky z jaderné a radiační fyziky, teorie relativity, astrofyziky. Část věnována oblasti kultury, duchovní hudbě a okrajově i společenským stanoviskům.

Vydavatel: Ullmann, Vojtěch

Kvantová, atomová a jaderná fyzika

artemis.osu.cz/mmfyz/ [aktuální verze]

Webová encyklopedie atomové a kvantové fyziky

Vydavatel: Ostravská univerzita

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Ústav částicové a jaderné fyziky

www-ucjf.troja.mff.cuni.cz [aktuální verze]

Stránky Ústavu částicové a jaderné fyziky, organizace studia, zaměstnanci, vědecká činnst.

Vydavatel: Univerzita Karlova

1