Zobrazení: vizuální, textové

Ústřední automotoklub ČR

www.uamk-cr.cz [aktuální verze]

Obsahuje Zpravodaj ÚAMK ČR, zprávy o činnosti sdružení, informace o automobilovém a motocyklovém sportu a další

Vydavatel: Ústřední automotoklub ČR

1