Zobrazení: vizuální, textové

Ústav antropologie

anthrop.sci.muni.cz [aktuální verze]

Webové stránky ústavu zabývající se problematikou antropologie biologické, sociální a kulturní. Informace o organizační struktuře, výzkumných projektech, studijních programech, personálním zázemí

Vydavatel: Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta. Ústav antropologie

1