Zobrazení: vizuální, textové

Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

www.imc.cas.cz [aktuální verze]

Ústav se zabývá přípravou nových polymerních materiálů a objevováním vztahů a zákonitostí mezi jejich molekulární strukturou a výslednými vlastnostmi. Informace o pracovišti, popis vědy a výzkumu, aktuality, události, seznam konferencí a přednášek.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Ústav makromolekulární chemie

1